Chọn Danh sách cần Download FW cho thiết bị Hikvision tương ứng.
Firmware NVRFirmware DVRFirmware camera IP

 

 

Firmware IP PTZ
Firmware IP WIFI DA NANG