Camera có dây sử dụng dây cáp tín hiệu để truyền hình ảnh từ Camera đến đầu thu.